Close

Kosten

In het kader van de overgangsregeling (Statuten, art. 19) heeft het bestuur op 27 mei 2011 de volgende kosten vastgesteld:

  • Contributie: € 75,= per jaar.
  • Donateursbijdrage: € 75,= per jaar.
  • Inschrijf- en beoordelingskosten lidmaatschap: € 600,= (inclusief twee jaar contributie).

 

Beroepscommissie

  • Voor leden: € 250,=
  • Voor niet-leden: € 500,= en het BNA-uurtarief daar bovenop als de tijdsbesteding meer dan twee uur per lid van de commissie bedraagt.

 

Het rekeningnummer van de Bond is: NL09 INGB 0005 9168 58.

 

Terug

LinkedIn