Close

13 november 2016

25-jarig jubileum SBN

In 2016 vierde de Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN) haar 25-jarig bestaan. Nadat de bouwhistorie zich als vakgebied vanaf de jaren 70 geleidelijk had ontwikkeld was in 1991 de tijd rijp voor het bundelen van de krachten. De SBN werd opgericht met het doel om gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren en om het vakgebied verder op de kaart te zetten. Daarnaast werd de SBN een platform om andere bouwhistorici en hun werk te leren kennen, het werk te bespreken en kennis uit te wisselen.

Vanuit de SBN is de Bond van Nederlandse Bouwhistorici ontstaan. Ook heeft de SBN zich ingezet voor het opzetten van de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek, waarin werd vastgelegd waaraan bouwhistorisch onderzoek dient te voldoen. Aan de Hogeschool Utrecht is een HBO+ opleiding Bouwhistorie en Restauratie ontwikkeld en met inzet van de SBN is een leerstoel Bouwhistorie tot stand gebracht aan de Universiteit Leiden. Verder verscheen in 2007 de Inleiding in de bouwhistorie, het eerste Nederlandse handboek over het verrichten van bouwhistorisch onderzoek. Inmiddels is in 2015 al de derde druk van dit boek verschenen. Verder worden er studiedagen, bouwhistorische platforms en een jaarlijkse donateursdag georganiseerd. De SBN werkt samen met binnen- en buitenlandse vakorganisaties op het terrein van restauratie, monumentenzorg, historische (bouw)techniek en geschiedschrijving.

Middels de tweemaal per jaar verschijnende nieuwsbrief, die inmiddels is uitgegroeid tot een fraai vormgegeven vakblad met actuele berichten en vakinhoudelijke artikelen, weet de SBN vele vakgenoten en andere geïnteresseerden te bereiken. Ook de jaarlijkse donateursdagen en studiedagen worden goed bezocht.

Voor meer informatie over de Stichting Bouwhistorie Nederland kunt u de recent vernieuwde website van de stichting bezoeken.

Om het jubileum te vieren werd op de in Breda gehouden donateursdag het boek ‘Het gebouw als bewijs’ gepresenteerd. Hierin vertellen vijf auteurs – Ileen Montijn, Vincent van Rossem, Freek Schmidt, Ronald Stenvert en Gabri van Tussenbroek – welke betekenis het gebouwde erfgoed volgens hen heeft.

Het gebouw als bewijs

HET GEBOUW ALS BEWIJS – Het bouwhistorische verhaal achter erfgoed | Ronald Stenvert en Gabri van Tussenboek (red.) | 240 blz. | 15 x 23 cm | genaaid gebrocheerd | ISBN 978-90-5345-516-6 | € 19,95 | te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel

LinkedIn