Close

17 augustus 2020

Commissieleden gezocht in Breda en Maastricht

De gemeenten Breda en Maastricht zijn beiden op zoek naar nieuwe commissieleden.

Bij de gemeente Breda betreft het meerdere leden voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, waaronder ook een specialist op het gebied van Erfgoed. Gevraagd wordt uitgebreide kennis en ruime ervaring op het gebied van Erfgoed. Daarnaast worden leden gevraagd met kennis en ervaring op het gebied van Welstand en Stedenbouw en op het gebied van Landschap en Stedelijk groen.

U kunt de vacatures vinden via onderstaande link:

https://www.werkeninwestbrabant.nl/vacatures/leden-commissie-ruimtelijke-kwaliteit/?cn_channel=2

De gemeente Maastricht zoekt een Bouwhistoricus (m/v) om als deskundig lid deel uit te maken van haar Welstands- en Monumentencommissie.

Vereisten:

  • U bent in theorie en praktijk bekend met de grondslag van architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen en kent de geschiedenis van de architectuur, bouwhistorie, monumentenzorg, welstandszorg en stedenbouwkunde. Specifiek op het gebied van bouwhistorie, architectuurgeschiedenis en monumentenzorg.
  • U hebt professionele ervaring op het vakgebied van de bouwhistorie, architectuur, monumentenzorg en welstandszorg;
  • U heeft praktijkervaring met het verbouwen en restaureren van monumentale panden;
  • U bent in staat verbouwings- en restauratieplannen voor monumenten te analyseren en te beoordelen op bouwhistorische aspecten en/of aspecten van monumentenzorg.
  • U bent in staat goed en gemotiveerd te adviseren over de huidige ontwikkeling van het herbestemmen van monumenten versus het behoud van monumentwaarde
  • U hebt een HBO+/WO achtergrond en een open denkhouding over maatschappelijke ontwikkelingen;
  • U hebt kennis van openbaar bestuur, de wet- en regelgeving over de omgevingswet en bent vertrouwd met ambtelijke beleidsvoorbereiding, politieke besluitvorming en participatieprocessen;
  • U kunt in begrijpelijke taal over bouwplannen communiceren, ook met niet-deskundige
  • U kent de stad Maastricht: de stedenbouwkundige en architectonische opbouw van de stad en de buurten;


Deze vacature kunt u vinden via onderstaande link:

https://www.werkenvoorlimburg.nl/vacatures/gemeente-maastricht/deskundig-lid-welstands-monumentencommissie

LinkedIn