Dit jaar vindt de jaarlijkse donateursdag van de Stichting Bouwhistorie Nederland plaats op zaterdag 19 oktober in de stad Zaltbommel.

Het programma van de dag richt zich op militair, groen en religieus erfgoed. Onderdelen die in kleine steden midden in de actualiteit staan, vanwege restauratievragen of herbestemmingen.

Locatie: Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34, 5301 CC Zaltbommel

9.30 – 10.00u Ontvangst in de Gasthuiskapel

10.00 – 10.15u Welkomstwoord door voorzitter Koos de Looff en wethouder Gijs van Leeuwen

10.15 – 12.30u
Lezingen:

12.30u – 13.30u Lunch in de Gasthuiskapel

13.30u – 16.30u Rondleidingen door Zaltbommel, onder meer langs de stadsmuur, de stadswallen en de Sint-Maartenskerk

16.30u – 18.00u Afsluitende borrel

De kosten voor de donateursdag bedragen € 30,- (ook voor introducés), voor studenten geldt een tarief van € 15,-. De kosten voor niet-donateurs van de SBN bedragen € 40,- .

Aanmelden kan tot en met 14 oktober, door het sturen van een email naar:
hp.jansen@utrecht.nl. Gelijktijdig met de aanmelding dient het verschuldigde bedrag over te worden gemaakt op NL12 INGB 0000 273441 (BIC INGB NL2A) t.n.v. penningmeester SBN, o.v.v. Donateursdag 2019.