Kwaliteitsregister

Onze leden

De Bond van Nederlandse Bouwhistorici is de vereniging van praktiserende bouwhistorisch onderzoekers in Nederland. Met het lidmaatschap zijn de leden ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de BNB.

De leden van de Bond zijn bouwhistorici, dat wil zeggen dat zij tenminste een bouwhistorische opleiding op hbo- of academisch niveau hebben afgerond of aantoonbaar vergelijkbare kennis en ervaring hebben. De leden werken:

 

  • als zelfstandige bouwhistoricus die bouwhistorische onderzoeksopdrachten aanneemt en uitvoert
  • als bouwhistoricus in loondienst bij een bedrijf of een overheidsdienst die bouwhistorische onderzoeksopdrachten uitvoert
  • als bouwhistoricus in een managementfunctie waarbij bouwhistorisch onderzoek nauw betrokken is en die aantoonbare eigen ervaring heeft met het doen van bouwhistorisch onderzoek.

 

De leden van de Bond voldoen aan de beroepscode en aan de kwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de kwaliteitscriteria. Deze zijn te vinden op de site onder de Downloads. De Bond heeft een kwaliteitsteam ingesteld dat de kwaliteitscriteria en de beroepscode toetst aan de landelijke Richtlijnen voor Bouwhistorisch Onderzoek 2009.

Alleen (natuurlijke) personen kunnen lid zijn van de Bond en worden geregistreerd, omdat alleen personen kunnen aantonen dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen voor bouwhistorisch onderzoek. De kwaliteit van bouwhistorisch onderzoek van bedrijven of overheden hangt af van de persoonlijke kwaliteit van de uitvoerende bouwhistorisch onderzoeker. Daarom is er geen lidmaatschap voor organisaties mogelijk.

In het register op de website zijn om die reden alleen de namen en eventueel specialisme van leden zichtbaar. Belangstellenden kunnen via het register contact leggen met een bouwhistoricus.

LinkedIn