Nieuwe Richtlijn voor Bouwhistorisch onderzoek

Op 1 mei 2024 is de nieuwe Uitvoeringsrichtlijn voor Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling (URL 2007) gepubliceerd door de ERM. De SBN heeft hier inhoudelijk en financieel aan bijgedragen, samen met de Bond van Nederlandse Bouwhistorici, het Rijksvastgoedbedrijf, het Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de nieuwe richtlijn is meer aandacht voor de basiseisen die aan de werkzaamheden en de rapportage kunnen worden gesteld en is de ‘toolbox’ voor waardestellingstekeningen uitgebreid. Ook wordt er een duidelijker onderscheid tussen de bouwhistorische ‘verkenning’ en de ‘opname’ geformuleerd. Dit biedt een helder uitgangspunt voor offerte-aanvragen en moet leiden tot meer vergelijkbare rapportages.

De nieuwe richtlijn vervangt de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 per 1 juni a.s., met een overgangstermijn van zes maanden.

Klik hier voor de URL 2007.

LinkedIn