Op 7 april heeft het kabinet de ondersteuning voor bedrijven en zzp’ers in de cultuursector uitgebreid. Ook Monumentenzorg is toegevoegd aan de lijst van bedrijven die gebruik kunnen maken van een tegemoetkoming.

Het kabinet heeft dinsdag 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren Covid-19 (TOGS) aan te vullen. Via deze regeling kunnen specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten kunnen betalen.

Dankzij inspanningen van de Federatie Grote Monumentengemeenten zijn ook de kleinschalige erfgoedbedrijven aan de lijst van bedrijven die gebruik kunnen maken van de kabinetsbrede maatregelen toegevoegd. Daaronder vallen dus ook de bouwhistorici-ondernemers.

Toegevoegde bedrijven en zzp’ers kunnen vanaf uiterlijk 15 april 2020 terecht bij de verruimde TOGS.

Bekijk de volledige lijst met SBI-codes