Vanaf 15 juni is het concept van de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen (URL 2007) voor bouwhistorisch onderzoek met waardestelling in te zien op de website van de  bij de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Deze richtlijnen volgen op de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009. De BNB is een van de initiatiefnemers van de nieuwe richtlijnen en heeft hieraan bijgedragen. Reacties op de conceptversie kunnen tot 15 juli gestuurd worden naar de ERM, via het contactformulier op de website van de Stichting ERM.

LinkedIn