Close

27 augustus 2017

‘De Sint-Jan in nieuw perspectief’.

Nieuw onderzoek naar historische kerken en digitale technieken.

De afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert op vrijdag 20 oktober een studiedag ‘De Sint-Jan in nieuw perspectief’. Aanleiding voor deze dag vormt het onlangs met succes afgeronde promotieonderzoek van bouwhistoricus Ronald Glaudemans, werkzaam bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Hij heeft, ten behoeve van zijn onderzoek naar de bouwgeschiedenis en laatmiddeleeuwse sculptuur van de Sint- Jan, op virtuele wijze de bouw ervan in 3D-modellen uitgewerkt. Daardoor kwam hij tot totaal nieuwe inzichten die vorige onderzoekers, bij gemis aan 3d-reconstructie, niet konden bevroeden.

3D-reconstructie van de Bossche Sint-Jan kathedraal

3D-reconstructie van de Bossche Sint-Jan kathedraal

 

Deze reconstructies leidden mede tot het digitaal herscheppen van de stad in de 16e eeuw, de basis voor de zo succesvol verlopen expositie van de deels virtuele tentoonstelling ‘De stad van Bosch’, die in het Jheronimus Boschjaar 2016 in het Groot Tuighuis werd gehouden.

Tijdens de studiedag zullen diverse deskundigen nieuw onderzoek naar historische kerken presenteren. Daarbij zullen ook nieuwe 3D-technieken, die dit onderzoek ondersteunen, worden getoond. Er is een zeer aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld, waar belangstellenden van diverse disciplines aan hun trekken zullen komen. Er zal een eenvoudige lunch worden geserveerd.

De studiedag vindt plaats op 20 oktober 2017 in het Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7, in ’s-Hertogenbosch.

U kunt zich aanmelden door € 10,= over te maken op NL49BNGH0285039210 onder vermelding van uw naam, nr.50-654156-83530 en ‘studiedag 20 oktober’.

Let wel dat er een maximum aantal van 120 personen geldt. Aanmeldingen worden op datum van binnenkomst van uw betaling geaccepteerd.

PROGRAMMA

dagvoorzitter is prof. dr. DIRK DE VRIES

vanaf
09.30 uur ontvangst met koffie
10.00 uur Anneke Krop, Hoofd afdeling Erfgoed gemeente ’s-Hertogenbosch. Openingswoord
10.15 uur KAREL EMMENS, ’Van torenhelm tot naaldspits’
10.45 uur ELIZABETH DEN HARTOG, ‘De bouwsculptuur van Kerkdriel in relatie tot de Sint-Jan’
11.15 uur koffiepauze
11.45 uur LEX BOSMAN, ‘De Sint-Jan van Lateranen in 3D’
12.15 uur PEPIJN VAN DOESBURG, ‘Bouwmeester Cornelis de Wael (ca. 1440 – 1505)’
12.45 uur vragen en discussie

13.00 uur lunchpauze

14.00 uur HEIN HUNDERTMARK, ‘De Buurkerk in Utrecht; een nieuwe bouwgeschiedenis in 3D’
14.30 uur ERIK CARIS, ‘De Roermondse Munsterabdij’
15.00 uur CHRISTEL THEUNISSEN, ’De Brabantse en Bossche koorbanken’
15.30 uur theepauze
16.00 uur THOMAS VRIENS, ‘Het altaar van de Lieve-Vrouwe-Broederschap’
16.30 uur RONALD GLAUDEMANS, ‘3D-technieken in de bouwhistorie, in casu de Sint-Jan’
17.00 uur Afsluitende discussie met borrel, aangeboden door de gemeente ’s-Hertogenbosch

De voordrachten duren maximaal 20 minuten en laten ruimte voor het stellen van vragen.

LinkedIn