Close

21 november 2018

Studiedag 100 jaar engagement in de erfgoedzorg

100 jaar erfgoedzorg, wat is er in die jaren allemaal gebeurd? Op de studiedag ‘100 jaar engagement in de erfgoedzorg’ op vrijdag 14 december wordt hier bij stil gestaan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) organiseren dan samen deze boeiende studiedag.

Op 25 mei 1918 vond de eerste vergadering van het Rijksbureau Monumentenzorg plaats, de geboorte van de huidige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In die tijd ontstonden daarnaast diverse particuliere organisaties zoals de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, (1899), de Bond Heemschut (1911), de huidige Erfgoedvereniging Heemschut, en Vereniging Hendrick de Keyser, ook 100 jaar oud nu. Het waren initiatieven van een klein groepje bevlogen pioniers, actief op het terrein van de erfgoedzorg, musea, archieven en mensenrechten.

Tijdens de studiedag zijn er diverse presentaties, onder andere over de relatie tussen de monumentenzorg en universiteiten, de zorg voor het overzeese erfgoed en de wijze waarop gebouwen honderd jaar geleden werden afgebeeld. Speciale aandacht is er voor J.C. Overvoorde, pionier en oprichter van de KNOB. Hij hield zich voornamelijk bezig met de inventarisatie en beschrijving van monumenten. Aan het einde van de middag wordt zijn biografie gepresenteerd.

Datum: 14 december 2018
Tijd: 10:00 tot 17:00 uur
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Zie ook:

https://cultureelerfgoed.nl/agenda/studiedag-100-jaar-engagement-in-de-erfgoedzorg

LinkedIn