De gebruikelijke jaarlijkse studiemiddag Bouwhistorie presenteren wij u dit keer in de vorm van een webinar op vrijdag 18 december 2020, vanaf 14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd online deel te nemen.

In tijden van corona lijkt het thema isolatie toepasselijk. De studiedag gaat daarom over vier verschillende pesthuizen in Nederland die functioneerden tussen de 14de en de 17de eeuw. In drie gevallen staat er nog een gebouw; één casus is een terreinverkenning. In fysieke en stedenbouwkundige zin was quarantaine steeds het uitgangspunt. Het gebouw kon in later tijd ook een algemeen ziekenhuis worden, dan wel dienst doen als gevangenis, kazerne of psychiatrische inrichting.

Diverse sprekers delen deze middag graag hun kennis met u. Achtereenvolgens gaan ze het hebben over:


Het Leprozenhuis in Haarlem uit 1319, de oudste in Nederland
Het Pestengasthuis in Zwolle, een particulier huis werd stedelijk ziekenhuis
Het uitgebreide quarantainecomplex aan de rand van Leiden
het Pesthuis in Amsterdam, dat later het Wilhelmina Gasthuis werd


Wij zien u graag online op 18 december a.s.

Via deze link kunt u zich aanmelden

Zie hier voor het volledige programma.

Afbeelding: Leprozen-, Pest-, en Dolhuis in Haarlem. Ommuurd complex gesticht in 1319, gelegen ten noorden van de stadsbuitengracht. Tegenwoordig het Museum van de Geest/Dolhuys (Tek. Wybrand Hendriks, Noord-Hollands Archief, inv.nr. NL-HlmNHA_53000166)