Close

2 mei 2016

Continuïteit en vernieuwing

Na een periode van profileren, onderscheiden en gestage groei is voor de Bond van Nederlandse Bouwhistorici een volgende fase aangebroken. Ingeslagen wegen worden voortgezet, maar ook nieuwe paden ingeslagen. Het bestuur heeft op een aantal thema’s aan zijn leden gevraagd om te onderzoeken of verandering tot verbetering kan leiden. Enkele werkgroepen hebben dit enthousiast opgepakt en deze nieuwe website en nieuw logo zijn hier twee duidelijk zichtbare resultaten van.

Omdat de ‘digitale wereld’ een steeds belangrijker rol speelt, biedt een website een goede kennismaking. Dat geldt ook voor de Bond van Nederlandse Bouwhistorici. Heldere informatie en een overzichtelijke layout zijn belangrijk. Bij de oprichting in 2010 werd het belang van een website al ingezien en de domeinnaam ‘bouwhistorici.nl’ in gebruik genomen. Deze domeinnaam was niet de eerste keuze, maar BNB (.nl of .com) waren al in gebruik en BVNL was lastig als domeinnaam. Voor het oorspronkelijke logo werd de afkorting BNB wel aangehouden.

In tweede instantie blijkt die oude domeinnaam ‘bouwhistorici.nl’ helemaal niet zo ongelukkig gekozen. Sterker nog, welke domeinnaam past beter bij de website van een stichting die zich sterk wil maken voor de Nederlandse Bouwhistorici? Daarom is er voor gekozen deze domeinnaam de basis te laten vormen voor het nieuwe logo en als nieuwe ‘roepnaam’ voor de Bond van Nederlandse Bouwhistorici.

Logo Bouwhistorici.nl

Met deze vernieuwde website wordt ook het nieuwe logo gepresenteerd, evenals een nieuwe, op dit logo gebaseerde huisstijl. Dit zijn zichtbare veranderingen van een Bond die zich onverminderd blijft inzetten voor de Nederlandse Bouwhistorici en het vakgebied van de Bouwhistorie.

Andere vernieuwingen zijn dat speciaal voor gemeentes een korte cursus is ontwikkeld om ambtenaren en gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij het cultureel erfgoed te leren wat bouwhistorisch onderzoek inhoudt. Daarin worden handvatten geboden om de kwaliteit van aangeleverde onderzoeken te kunnen beoordelen.

Tot slot worden de mogelijkheden onderzocht om talentvolle ‘nieuwkomers’ te ondersteunen en te begeleiden naar het lidmaatschap van de Bond. Ervaring blijft onmisbaar, maar ook de meest ervaren bouwhistorici hebben ooit in het verleden hun eerste stapjes gezet op het ‘bouwhistorisch pad’.

 

LinkedIn