Workshop Duurzame opslag van bouwhistorische data

Op vrijdag 24 november 2023 vond bij de RCE in Amersfoort de workshop ‘Duurzame opslag van bouwhistorische data’ plaats. Deze workshop werd georganiseerd in samenwerking met RCE, BNB en DANS; Data Archiving and Networked Services, een landelijk expertisecentrum en archiefbewaarplaats voor onderzoeksgegevens. Aan de workshop namen negen bouwhistorische bureaus en drie gemeenten deel (allen BNB-lid), om een begin te maken met het op grote schaal duurzaam opslaan van bouwhistorische rapporten en andere data. Dit project wordt gefinancierd door E-RIHS (European Research Infrastructure for Heritage Science) dat als doel heeft een brug te slaan tussen de erfgoedsector en wetenschappelijke infrastructuur.

Tijdens de informatieve ochtend gaf Valentijn Gilissen van DANS een uitgebreide inleiding over de praktische aspecten van het opslaan van gegevens. Tal van praktische zaken, zoals het gebruik van trefwoorden, omgang met persoonsgegevens en privacy, en de mogelijkheid om aanvullende datasets te uploaden passeerden de revue. Met het uploaden van bouwhistorische data sluit de bouwhistorie aan bij de praktijk die in de archeologie al veel langer gangbaar is. Opslag in DANS betekent professionele opslag volgens het FAIR-principe (Findable, Accessible, Interoperable, Resuable) en garandeert volgens internationale standaarden dat data niet verloren gaat.

In de komende maanden zal worden gewerkt aan het op de bouwhistorie afstemmen van metadateringsmogelijkheden. Daarnaast wordt een beknopte handleiding voor bouwhistorici gemaakt, die in 2024 op de site van de BNB zal worden gepubliceerd. In de nieuwe Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek wordt een paragraaf opgenomen waarin het uploaden van bouwhistorische rapporten in DANS ter sprake komt.

LinkedIn