Aanmelding

Gegevens en bewijsstukken

Om je in te schrijven als lid van de Bond van Bouwhistorici vraagt de Bond je om een aantal gegevens en bewijsstukken te sturen. Hiermee kan de Bond toetsen of je voldoet aan de criteria waaraan een bouwhistoricus zou moeten voldoen.

Je kunt het ingevulde inschrijfformulier samen met de in het formulier omschreven ‘bewijsstukken’ aan de Bond verzenden via inschrijving@bouwhistorici.nl.

De kosten voor inschrijving zijn € 600,- Dit is inclusief 5 jaar lidmaatschap ( à € 30,- per jaar). Indien je aanvraag wordt afgewezen, ontvang je de kosten voor het lidmaatschap retour.

Data van beoordeling

Het Kwaliteitsteam komt 4 x per jaar bijeen om de kandidaten te beoordelen. Je kunt je verzoek tot 6 weken voorafgaand aan die data indienen.

Voor 2023-2024 zijn dit de volgende data:

Indienen (uiterlijk)

Beoordeling 

Week 40

Week 46  13 – 19 november 2023

Week 1

Week 7    12 – 18 februari 2024

Week 14

Week 20  13 – 19 mei 2024

Week 30

Week 36    2 – 6 september 2024

Week 42

Week 48   25 – 29 november 2024 

Indienen (uiterlijk)

Beoordeling 

Week 40

Week 46  13 – 19 november 2023

Week 1

Week 7    12 – 18 februari 2024

Week 14

Week 20  13 – 19 mei 2024

Week 30

Week 36    2 – 6 september 2024

Week 42

Week 48   25 – 29 november 2024 

Stuur je aanmelding naar inschrijving@bouwhistorici.nl.

Behandeling aanvraag

De aanmelding wordt in behandeling genomen als aan bovengenoemde stappen is voldaan.

Als het kwaliteitsteam vragen aan jou heeft naar aanleiding van de inzending, neemt zij contact met je op.

Heb je vooraf vragen over je inschrijving, neem dan contact op met het kwaliteitsteam via inschrijving@bouwhistorici.nl. Aarzel niet om contact op te nemen.

De Bond neemt je aanvraag in behandeling zodra de inschrijfkosten á € 600,= op het rekeningnummer van de Bond: NL09 INGB 0005 9168 58 zijn overgemaakt onder vermelding van ‘Inschrijving’ en je naam.

Het kwaliteitsteam bevestigt de ontvangst en geeft een indicatie van het tijdspad van de beoordeling.

 

LinkedIn