Aanmelding

Gegevens en bewijsstukken

Om je in te schrijven als lid van de Bond van Bouwhistorici vraagt de Bond je om een aantal gegevens en bewijsstukken te sturen. Hiermee kan de Bond toetsen of je voldoet aan de criteria waaraan een bouwhistoricus zou moeten voldoen.

Je kunt het ingevulde inschrijfformulier samen met de in het formulier omschreven ‘bewijsstukken’ aan de Bond verzenden.

De kosten voor inschrijving zijn € 600,- Dit is inclusief 5 jaar lidmaatschap ( à € 30,- per jaar). Indien je aanvraag wordt afgewezen, ontvang je de kosten voor het lidmaatschap retour.

Behandeling aanvraag

De aanmelding wordt in behandeling genomen als aan bovengenoemde stappen is voldaan.

Als het kwaliteitsteam vragen aan jou heeft naar aanleiding van de inzending, neemt zij contact met je op.

Heb je vooraf vragen over je inschrijving, neem dan contact op met het kwaliteitsteam via de secretaris van de BNB.

De Bond neemt je aanvraag in behandeling zodra de inschrijfkosten á € 600,= op het rekeningnummer van de Bond: NL09 INGB 0005 9168 58 zijn overgemaakt onder vermelding van ‘Inschrijving’ en je naam.

Het kwaliteitsteam bevestigt de ontvangst en geeft een indicatie van het tijdspad van de beoordeling.