Voor de aanmelding moet het ingevulde aanmeldingsformulier samen met de in het formulier omschreven ‘bewijsstukken’ aan de Bond worden verzonden. Tegelijkertijd dienen de inschrijfkosten á € 600,= op het rekeningnummer van de Bond: NL09 INGB 0005 9168 58 te worden overgemaakt onder vermelding van ‘Inschrijving’ en de naam van het aspirant-lid. Het is van belang om eerst kennis te nemen van de kwaliteitscriteria omdat de inschrijfkosten bij afwijzing niet worden gerestitueerd. De aanmelding wordt pas in behandeling genomen als aan bovengenoemde stappen is voldaan. Het kwaliteitsteam bevestigt de ontvangst en geeft een indicatie van het tijdspad van de beoordeling. Via onderstaande knop kunnen het aanvraagformulier en bijbehorende stukken worden toegezonden. Inzenden aanmelding Terug