Interessante links en informatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Logo SBN

De Bond van Nederlandse Bouwhistorici is ontstaan vanuit de Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN). De SBN is hét platform voor alles op het gebied van bouwhistorie en bouwhistorisch onderzoek. De Stichting, die in 2016 haar 25-jarig bestaan viert, heeft het vakgebied bouwhistorie zowel vakinhoudelijk als beleidsmatig op de kaart gezet. De Stichting heeft aan de wieg gestaan van de HBO+ opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg en middels publicaties en studiedagen wordt bouwhistorische kennis overgedragen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Logo RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de uitvoerende instantie van wet- en regelgeving en rijksbeleid op het gebied van cultureel erfgoed. Daarnaast is de RCE een kenniscentrum. Door kennis te verzamelen, te ontwikkelen en te delen wil de RCE een brug vormen tussen wetenschap, praktijk en beleid. Ook wordt de beschikbare kennis en ervaring ingezet voor praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van erfgoed en ontwikkeling van beleid. De RCE heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici.

Op de pagina bouwhistorie is relevante informatie over bouwhistorie en bouwhistorisch onderzoek te vinden.

 

Post-Bachelor Bouwhistorie en Restauratie

logo-hu

Hoewel ervaring in de praktijk voor een bouwhistoricus erg belangrijk is, biedt de post-bachelor opleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool van Utrecht een goede basis om als bouwhistoricus aan het werk te gaan. Bouwhistorici.nl onderhoudt contacten met deze tweejarige opleiding en de mogelijkheden voor een samenwerking worden onderzocht.

Inleiding in de bouwhistorie

Voor wie meer wil weten over het werkterrein van de bouwhistoricus verscheen in 2007 bij uitgeverij Matrijs in samenwerking met de Stichting Bouwhistorie Nederland het standaardwerk Inleiding in de bouwhistorie. In 2020 verscheen de vierde, geheel herziene, geactualiseerde en uitgebreide druk. 

Dit boek geeft een systematisch overzicht van het werkterrein van de bouwhistoricus. In het eerste deel staan de vaardigheden centraal. Hierbij komen niet alleen hout, baksteen en natuursteen, maar ook jongere materialen zoals beton en staal aan de orde. Daarna volgen de constructies en bouwsystemen van de verschillende bouwmaterialen.

Inleiding in de bouwhistorie is een aanrader voor zowel studenten bouw- en architectuurgeschiedenis, erfgoedstudies, als monumentenzorgers en belangstellenden.

 

INLEIDING IN DE BOUWHISTORIE – Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen | Ronald Stenvert en Gabri van Tussenbroek (red.) | 216 blz. | 22 x 28 cm | genaaid gebonden | ISBN 978-90-5345-492-3 | € 39,95 | te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel

Uitvoeringsrichtlijn Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling

Op 1 mei 2024 is de nieuwe Uitvoeringsrichtlijn voor Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling (URL 2007) gepubliceerd door de ERM. De Bond van Nederlandse Bouwhistorici heeft hier inhoudelijk en financieel aan bijgedragen, samen met de Stichting Bouwhistorie Nederland, het Rijksvastgoedbedrijf, het Atelier Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de nieuwe richtlijn is meer aandacht voor de basiseisen die aan de werkzaamheden en de rapportage kunnen worden gesteld en is de ‘toolbox’ voor waardestellingstekeningen uitgebreid. Ook wordt er een duidelijker onderscheid tussen de bouwhistorische ‘verkenning’ en de ‘opname’ geformuleerd. Dit biedt een helder uitgangspunt voor offerte-aanvragen en moet leiden tot meer vergelijkbare rapportages.

De nieuwe richtlijn vervangt de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009 per 1 juni a.s., met een overgangstermijn van zes maanden.

Klik hier voor de URL 2007.

LinkedIn