Interessante links en informatie

Stichting Bouwhistorie Nederland

Logo SBN

De Bond van Nederlandse Bouwhistorici is ontstaan vanuit de Stichting Bouwhistorie Nederland (SBN). De SBN is hét platform voor alles op het gebied van bouwhistorie en bouwhistorisch onderzoek. De Stichting, die in 2016 haar 25-jarig bestaan viert, heeft het vakgebied bouwhistorie zowel vakinhoudelijk als beleidsmatig op de kaart gezet. De Stichting heeft aan de wieg gestaan van de HBO+ opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg en middels publicaties en studiedagen wordt bouwhistorische kennis overgedragen.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Logo RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de uitvoerende instantie van wet- en regelgeving en rijksbeleid op het gebied van cultureel erfgoed. Daarnaast is de RCE een kenniscentrum. Door kennis te verzamelen, te ontwikkelen en te delen wil de RCE een brug vormen tussen wetenschap, praktijk en beleid. Ook wordt de beschikbare kennis en ervaring ingezet voor praktische adviezen aan eigenaren en beheerders van erfgoed en ontwikkeling van beleid. De RCE heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van de Bond van Nederlandse Bouwhistorici.

Post-Bachelor Bouwhistorie en Restauratie

logo-hu

Hoewel ervaring in de praktijk voor een bouwhistoricus erg belangrijk is, biedt de post-bachelor opleiding Bouwhistorie en Restauratie aan de Hogeschool van Utrecht een goede basis om als bouwhistoricus aan het werk te gaan. Bouwhistorici.nl onderhoudt contacten met deze tweejarige opleiding en de mogelijkheden voor een samenwerking worden onderzocht.

Inleiding in de bouwhistorie

Voor wie meer wil weten over het werkterrein van de bouwhistoricus verscheen in 2007 bij uitgeverij Matrijs in samenwerking met de Stichting Bouwhistorie Nederland het standaardwerk Inleiding in de bouwhistorie. Inmiddels verscheen in mei 2015 al weer de derde, geheel herziene druk.

Dit boek geeft een systematisch overzicht van het werkterrein van de bouwhistoricus. In het eerste deel staan de vaardigheden centraal. Hierbij komen niet alleen hout, baksteen en natuursteen, maar ook jongere materialen zoals beton en staal aan de orde. Daarna volgen de constructies en bouwsystemen van de verschillende bouwmaterialen.

Inleiding in de bouwhistorie is een aanrader voor zowel studenten bouw- en architectuurgeschiedenis, erfgoedstudies, als monumentenzorgers en belangstellenden.

 

INLEIDING IN DE BOUWHISTORIE – Opmeten en onderzoeken van oude gebouwen | Ronald Stenvert en Gabri van Tussenbroek (red.) | 216 blz. | 22 x 28 cm | genaaid gebonden | ISBN 978-90-5345-492-3 | € 29,95 | te koop op www.matrijs.com en in de boekhandel

LinkedIn