Lidmaatschap

Certificering

Het lidmaatschap van de Bond voor Nederlandse Bouwhistorici biedt opdrachtgevers de waarborg dat de ingeschreven bouwhistoricus voldoet aan de door de Bond gehanteerde kwaliteitscriteria. In een opdrachtverzoek of Programma van Onderzoek kunnen opdrachtgevers opnemen dat het onderzoek door een gecertificeerd bouwhistoricus dient te worden uitgevoerd. Steeds meer opdrachtgevers gaan hier toe over.

Voor de bouwhistorici biedt het lidmaatschap van de Bond het voordeel dat men aantoonbaar beschikt over de vaardigheden, zoals deze in de kwaliteitscriteria zijn omschreven en bij aanmelding door het kwaliteitsteam worden getoetst. Men kan zich daarmee onderscheiden van niet-gecertificeerde bouwhistorici maar vooral ook van hen die zonder de vereiste kwaliteiten onderzoeken verrichten.

Samen sterk

Een sterke Bond is in het belang van elke professioneel werkzame bouwhistoricus. Met voldoende leden kunnen grotere opdrachtgevers niet meer om de Bond heen en zal de vraag naar gecertificeerde bouwhistorici verder toenemen. Daarnaast kan een Bond, die een substantieel deel van de professionele bouwhistorici vertegenwoordigt nog beter de belangen van de bouwhistorici behartigen. De Bond is als gesprekspartner op verschillende fronten actief, maar een grotere achterban legt uiteraard meer gewicht in de schaal.

Alleen diegenen die na toetsing door het kwaliteitsteam blijken te voldoen aan de kwaliteitseisen zoals die zijn vastgelegd in de kwaliteitscriteria kunnen lid worden van de Bond. Elk lid wordt opgenomen in het kwaliteitsregister. Elke vijf jaar wordt getoetst of het lid nog altijd voldoet aan de kwaliteitscriteria. Dit betekent dat het lidmaatschap niet voor het leven is en op elk lid de verplichting rust om zich gedurig te ontwikkelen door kennis te vergaren en vaardigheden verder te vergroten en te verfijnen.

LinkedIn