Programma van onderzoek

Waarom een programma van onderzoek?

Door het opstellen van een goed programma van onderzoek (PvO), voorafgaand aan de uitvoeringsfase kunnen verantwoordelijkheden duidelijk worden afgebakend. Het geeft de opdrachtgever een instrument om aanbieders te vergelijken en de diepgang van het onderzoek te toetsen en te bewaken.

Elk bouwhistorisch onderzoek is anders. Doel, omvang en diepgang worden door diverse factoren bepaald. Aan de hand van een PvO kan een opdrachtgever of overheid vooraf vastleggen welk soort onderzoek gewenst is, wat er moet worden onderzocht en wat het doel is van het onderzoek.

Het PvO kan er voor zorgen dat in de offertefase door verschillende aanbieders dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. Na opdrachtverstrekking biedt het PvO duidelijke criteria om het uitgevoerde onderzoek te toetsen.

Het opstellen van een PVO

Initiator voor het PvO zal veelal de opdrachtgever of ontwikkelaar zijn. De (gemeentelijke) overheid zal in veel gevallen aangeven waaraan het onderzoek moet voldoen of zelf criteria voor het PvO aandragen.

Voor een eenvoudig onderzoek volstaat een beperkte omschrijving van de onderzoeksomvang en het te behalen doel, meestal een waardestelling. Voor deze kleinere onderzoeken kan de ervaren bouwhistoricus aangeven welk onderzoek nodig is, uit welke onderdelen dit zal bestaan en uiteraard wat de kosten hiervan zullen zijn.

Voor omvangrijke projecten of onderzoeken met een grote diepgang of een multidisciplinair karakter kan het wenselijk zijn om in samenwerking met een onafhankelijk bouwhistoricus een PvO op te stellen. Met behulp hiervan kan andere bouwhistorici worden gevraagd in concurrentie een offerte uit te brengen.

 

LinkedIn