Leden

Via de algemene ledenvergadering hebben de leden van de Bond invloed op het reilen en zeilen van de Bond. Er zijn enkele procedures geregeld in het huishoudelijk reglement (art. 6), waardoor het mogelijk is om bezwaar en/of beroep tegen een besluit van het bestuur in te stellen:

Daarnaast is het mogelijk dat het ene lid een bezwaar indient over of tegen een ander lid van de Bond.

Nota bene, de vereniging en daarmee de beroepscommissie houdt zich uitsluitend bezig met inhoudelijke kwesties betreffende de kwaliteit van het geleverde bouwhistorische product of het handelen conform dan wel in strijd met de beroepscode en niet met andere zaken zoals financiële en andere zakelijke geschillen e.d.

Als het bezwaar hieraan voldoet zal het bestuur deze ter beoordeling doorsturen naar de beroepscommissie. De conclusie van deze commissie op dit bezwaar is vervolgens definitief en wordt door het bestuur bekrachtigd.

Indien over een lid meer dan driemaal vergelijkbare klachten zijn ingediend over de kwaliteit van zijn rapportages of zijn handelen in strijd met de beroepscode, en de klachten zijn door de Beroepscommissie telkens terecht bevonden, dan kan het bestuur besluiten dat het lid zijn recht op registratie verliest en wordt geroyeerd.

 

Niet-leden

Het is voor niet-leden van de Bond, zoals opdrachtgevers en instanties mogelijk een bezwaar tegen een lid van de Bond in te dienen (zie het huishoudelijk reglement art. 6, 8 en 9).

Nota bene: de vereniging en daarmee de beroepscommissie houdt zich uitsluitend bezig met inhoudelijke kwesties betreffende de kwaliteit van het geleverde bouwhistorische product of het handelen conform dan wel in strijd met de beroepscode en niet met andere zaken zoals financiële en andere zakelijke geschillen e.d.

Als het bezwaar hieraan voldoet zal het bestuur deze ter beoordeling doorsturen naar de beroepscommissie. De conclusie van deze commissie op dit bezwaar is vervolgens definitief en wordt door het bestuur bekrachtigd.

Indien over een lid meer dan driemaal vergelijkbare klachten zijn ingediend over de kwaliteit van zijn rapportages of zijn handelen in strijd met de beroepscode, en de klachten zijn door de Beroepscommissie telkens terecht bevonden, dan kan het bestuur besluiten dat het lid zijn recht op registratie verliest en wordt geroyeerd.

 

Terug