Voorlichting

Speciaal voor gemeentes

Niet alleen voor opdrachtgevers, maar ook voor veel gemeentes is het lastig om te bepalen welk type bouwhistorisch onderzoek nodig is. Daarnaast is binnen veel gemeentes niet voldoende expertise aanwezig om de aangeleverde bouwhistorische onderzoeken te beoordelen op hun kwaliteit en diepgang. De bouwhistorische waardestelling is een belangrijk instrument in het bouw- of ontwikkelingsproces en voor de beoordeling van plannen. Wanneer men de kwaliteit van een aangeleverd bouwhistorisch onderzoek kan bepalen kan ook duidelijk worden aangegeven wanneer dit niet voldoet om te worden ingezet in het toetsingsproces.

Speciaal voor gemeentelijke ambtenaren en bij erfgoed betrokken gemeentelijke diensten heeft Bouwhistorici.nl een korte cursus ontwikkeld. Hierin wordt ingegaan op bouwhistorisch onderzoek, de verschillende soorten onderzoek en welke eisen aan een bouwhistorisch onderzoek moeten worden gesteld. 

Programma

Na een korte presentatie wordt aan de hand van één of meerdere cases nader ingegaan op de materie. Natuurlijk is het ook mogelijk dat plaatselijke projecten als case worden aangedragen.

In overleg met de cursusleider kan de cursus eventueel worden afgesloten met een wandeling langs enkele bouwhistorisch interessante objecten om nader in te gaan op de werkzaamheden van de bouwhistoricus.

Cursusduur en inhoud kunnen naast een vast theoriegedeelte in overleg met de cursusleider worden bepaald. Gemiddeld moet op een omvang van één dagdeel worden gerekend. Cursusleider is één van de leden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de plaatselijke bekendheid van de leden.

Indien u belangstelling heeft voor de cursus kunt u dit via de contactpagina laten weten. Er zal dan zo snel mogelijk contact met u worden opgenomen voor verdere informatie.

LinkedIn