In de Algemene Leden Vergadering van 24 maart 2017 zijn de volgende kosten vastgesteld:

 

Beroepscommissie

 

Het rekeningnummer van de Bond is: NL09 INGB 0005 9168 58.

 

Terug