Kosten

Voor (aspirant)leden en donateurs

In de Algemene Leden Vergadering van 24 maart 2017 zijn de volgende kosten vastgesteld:

 

  • Contributie: € 30,- per jaar.
  • Donateursbijdrage: € 30,- per jaar.
  • Inschrijf- en beoordelingskosten lidmaatschap: € 600,- (inclusief vijf jaar contributie*).

 

*) Bij een negatieve beoordeling van de aanvraag wordt de contributie à € 150,- gerestitueerd.

Beroepscommissie

  • Voor leden: € 75,-
  • Voor niet-leden: € 150,- 

 

Als het bestuur de klacht of het bezwaar gegrond heeft verklaard wordt deze na het voldoen van de kosten ter behandeling doorgestuurd naar de onafhankelijke beroepscommissie.

 

Het rekeningnummer van de Bond is: NL09 INGB 0005 9168 58.

LinkedIn