Close

29 oktober 2017

Studiedag “Open-Gesloten” 15 december 2017

Op 15 december 2017 vindt bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort de  interdisciplinaire studiedag ‘Open – gesloten. De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen’ plaats. Deze dag gaat over de grens tussen binnen en buiten, over toegankelijkheid en verdedigbaarheid in het verleden, wat daar nog van over is en hoe men daar vroeger mee omging.

Archeologisch onderzoek blijkt een inspiratiebron voor herbeleving en reconstructie te zijn. Wat weten we werkelijk van middeleeuwse verdedigingswerken en in hoeverre lijken die op wat daaraan voorafging, bijvoorbeeld vergeleken met de romeinse tijd of in de vorm van aardwerken en houten structuren. Wat komt er verder naar voren uit bouw- en architectuurhistorisch onderzoek als het gaat om de vorm, functie en betekenis van verdedigingswerken? Een belangrijk aspect van de studiedag is tevens de zorg voor de instandhouding van het erfgoed; hoe gaan alle partijen ermee om, is het object wel of niet toegankelijk voor publiek en wat zijn de gevolgen daarvan?

De organisatie van de studiedag is in handen van de RCE platforms Bouwhistorie en Kastelen & Buitenplaatsen, de Nederlandse Kastelen Stichting, de Stichting Bouwhistorie Nederland, en de Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Tijdens de studiedag is er een kleine boekenmarkt van verschillende uitgevers.

 

Programma

 

9.30   Inloop met koffie

10.00 Opening met toelichting op het thema

Dirk J. de Vries, dagvoorzitter, RCE

10.05 Romeinse stadspoorten, vorm en functie

Cornelis van Tilburg, GLTC/LUCAS Fac. Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden

10.35 De bouw en diversiteit van middeleeuwse stadsmuren in Nederland

Hein Hundertmark, zelfstandig bouwhistoricus te Oss

 

11.05 Pauze

 

11.30 Verdedigingswerken in de spoorzone te Delft

Steven Jongma, stadsarcheoloog Delft

12.00 Sint Anthonispoort en aansluitende verdedigingswerken in Amsterdam

Ranjith Jayasena, archeoloog Monumenten & Archeologie gemeente Amsterdam

12.30 Een kasteel van een stadhuis: over het historisch belang van de voormalige grafelijke residenties in de Hollandse steden in de 17de eeuw

Koen Ottenheym, architectuurhistoricus Universiteit Utrecht

 

13.00 Lunchpauze

 

14.00 Tussen Functionaliteit en Symboliek. De poorthuizen van kastelen en buitenplaatsen

Ben Olde Meierink, bouwhistoricus BBA, NKS kenniscentrum kastelen en buitenplaatsen

14.30 De Groninger Punt, grenspost van een stadsstaat

Jim Klingers, zelfstandig bouwhistoricus en communicatiespecialist te Wijster

 

15.00 Theepauze

 

15.30 Wat men wil met ruïnes en kasteelterreinen

Jan van Doesburg, archeoloog RCE, en Taco Hermans, specialist kastelen RCE

16.00 Toegankelijkheid van kastelen en buitenplaatsen in de praktijk

Fred Vogelzang, wetenschappelijk medewerker NKS

16.30 Discussie en boekpresentatie van de Stichting Kastelenstudies Nederland

17.00 Afsluiting met aansluitend een borrel

 

Zie voor meer informatie en het aanmeldingsformulier de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

LinkedIn