Close

Bouwhistorici.nl

Symposium Interieur!

Op vrijdag 15 maart organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het symposium Interieur! Op dit symposium worden de rijkdom en veelzijdigheid van interieurs en interieurensembles in een gevarieerd programma behandeld. Onder leiding van dagvoorzitter Juliette Jonker en met medewerking van diverse sprekers komen onderwerpen als beleid, behoud, bewonen en bewaren van dit erfgoed aan […]

Read More

Studiedag 100 jaar engagement in de erfgoedzorg

100 jaar erfgoedzorg, wat is er in die jaren allemaal gebeurd? Op de studiedag ‘100 jaar engagement in de erfgoedzorg’ op vrijdag 14 december wordt hier bij stil gestaan. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) organiseren dan samen deze boeiende studiedag. Op 25 mei 1918 vond de […]

Read More

6th International Congress on Construction History

Van 9 t/m 13 juli 2018 vindt in Brussel het zesde Internationale Bouwhistorische Congres (6ICCH) plaats. Het programma bestaat uit interessante lezingen en presentaties over  een breed scala aan bouwhistorische onderwerpen. Naast algemene open sessies zullen ook speciale thematische sessies worden georganiseerd. De open sessies behandelen diverse onderwerpen met betrekking tot alle aspecten van de […]

Read More

Bouwhistorische Platforms 2020

Ook in 2020 vinden de inmiddels welbekende bouwhistorische platforms plaats. De platforms worden georganiseerd door de Stichting bouwhistorie Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Deze platforms zijn vrij toegankelijk voor een ieder die is geïnteresseerd in het vakgebied bouwhistorie en bouwhistorisch onderzoek. De informele bijeenkomsten bieden  bouwhistorici de gelegenheid om uitgevoerd onderzoek […]

Read More

Studiedag “Open-Gesloten” 15 december 2017

Op 15 december 2017 vindt bij de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort de  interdisciplinaire studiedag ‘Open – gesloten. De toegankelijkheid van kastelen, steden en buitenplaatsen’ plaats. Deze dag gaat over de grens tussen binnen en buiten, over toegankelijkheid en verdedigbaarheid in het verleden, wat daar nog van over is en hoe men daar […]

Read More

Donateursdag SBN 2017

Op zaterdag 4 november a.s. houdt de SBN de voor de 25ste keer haar jaarlijkse donateursdag. Als locatie van deze jubileumeditie is de oude en zeer interessante stad Groningen gekozen. In samenwerking met Monumenten & Archeologie van de gemeente Groningen is een boeiend programma gemaakt. In de afgelopen decennia is veel archeologisch, architectuur- en bouwhistorisch onderzoek […]

Read More

‘De Sint-Jan in nieuw perspectief’.

Nieuw onderzoek naar historische kerken en digitale technieken. De afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert op vrijdag 20 oktober een studiedag ‘De Sint-Jan in nieuw perspectief’. Aanleiding voor deze dag vormt het onlangs met succes afgeronde promotieonderzoek van bouwhistoricus Ronald Glaudemans, werkzaam bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Hij heeft, ten behoeve van zijn onderzoek naar de […]

Read More
LinkedIn